De stærke Jyder

Mathias Nielsens brev til Grundtvig

I et brev fra Mathias Nielsen til Grundtvig dateret 6-3-1814 (6) er der nævnt fem punkter hvor Balles Lærebog adskiller sig væsentligt fra De stærke Jyders lærebøger.


Mathias Nielsen skriver bl.a. i brevet hvorfor de fem nævnte punkter ikke kan akcepteres:
1) Vi kan ej antage den nye lærebog til vore børn, da det er en fordømmelig synd at gå imod sin samvittighed og antage en lærdom, som ej er luthersk, og ej er den børnelærdom, vi har lært i vor ungdom.

2) Vi kan og må ej lade os tvinge fra vor dåbspagt, så sandt vi vil vente, at Gud ej skal forskyde os fra sin nåde.
De fem punkter:
Balles lærebog
Jesus lære, Luthers lære og Pontoppidans forklaring
1) tier ganske stille med Djævelen, som om Djævelen ikke var til eller ville gøre os skade. 1) lærer og advarer imod Djævelens fristelser.
2) lærer, at den almindelige fordærvelse hos mennesker består formodentlig i, at de ikke bruger deres forstand til sund eftertanke. 2) lærer, at vor forstand er ved syndefaldet formørket og hel blind i guddommelige ting.
3) lærer, at den Helligånd virker med os til forbedring. 3) lærer, at den Helligånd gør det alene uden nogen form for vores medvirken.
4) lærer, at vi ved dyd og fremgang i dyd og gudsfrygt gøres duelig til at modtage den salighed, som Kristus har forhvervet os. 4) lærer, at vi bliver salige af blot nåde, før vi har gjort nogen fremgang i dyd og gudsfrygt.
5) lærer, at vi må tragte efter at forhverve os ære blandt vore medmennesker ved retskaffenhed og flid i vor lovlige kald.

5) lærer, at de, der tragter efter ære hos mennesker, allerede har fået deres løn.De fem punkter er brugt flere steder af De stærke Jyder. I en erklæring som smeden Hans Nielsen i Korning skrev til kongen i 1818 er de fleste af punkterne brugt. Et enkelt af punkterne er også nævnt i forbundsdokumentet fra 1824.


Oversigt [Hjemmeside] [Slægtsforskning] [De stærke Jyder] [Dansk kalender]
http://www.rmadsen.dk/dsj/
© 1998, Ruth Madsen.