De stærke Jyder

Peder Frandsen

Tjenestekarl Peder Frandsen var født 30. november 1737 i Tyrsting sogn som søn af Anne Sørensdatter og Frantz Sørensen. Frantz Sørensen var hovbonde under herregården Mattrup ved Klovborg.

Under en ildebrand i 1763 smed Peder Frandsen en spand vand i hovedet på herremanden Emanuel Thygesen til Mattrup da han kommanderede og skyndte på kæden af håndlangere som skulle slukke branden i en kornlade. Herremanden straffede Peder Frandsen med at sende ham ind som soldat. Han blev dragon i Randers.

I slutningen af sin dragontid blev Peder Frandsen med sit kompagni kommanderet til julegudstjeneste i Værum kirke hos pietisten, provst Niels Sørensen Wedel (3).

Under et politiforhør i Vejle i 1798 fortæller han: "Jeg vaagnede som i Helvedes Ild med megen Vaande og Ængstelse, men derefter voxede Gienfødelsen daglig i mig under Graad og modige Taarer" (4).

Efter hjemkomsten 1776 var forældrene døde, og fæstegården var overdraget til en anden. Da han melder sin hjemkomst til den nye herremand tilbød han ham at han kunne vente på en ledig fæstegård, eller få et fripas som ophæver hans stavnsbundethed. Peder Frandsen valgte fripasset og tog derefter plads som tjenestekarl på forskellige gårde på egnen.

Han vidnede overalt, f.eks. ved sygebesøg, hvor han læste så højt at det kunne høres helt ud på vejen.Oversigt [Hjemmeside] [Slægtsforskning] [De stærke Jyder] [Dansk kalender]
http://www.rmadsen.dk/dsj/
© 1996, Ruth Madsen.